23-10-16

Op missie.

Missie 1 : De jeugd.

Dit weekend stond volledig in het teken van het overbrengen van de microbe "vogels kijken". Vrijdag startte ik met een flashback die kan tellen. Mijn oorspronkelijke roeping van leerkracht werd uit de oude kast gehaald. En ik trok naar basisschool De Bron om de leerlingen van het 5de te laten kennis maken met de coolste hobby van de wereld, birdwatching.

En dat bleek een dikke meevaller. Maar liefst 40 leerlingen waren twee uren lang geboeide luisteraars. En hun opdrachten om foto's van vogels om te zetten in de juiste soort bleek zeer succesvol. Tot mijn verbazing (en die van hun leerkracht) kon bijna iedereen zonder fout koolmees, wintertaling, grote bonte specht en boomvalk determineren. Mijn mond viel nog iets verder open toen bij die grote bonte een groepje op syrische bonte uitkwam. En een andere leerling merkte zomaar eventjes op dat dit niet klopte omdat de zwarte tekening op de zijkop iets anders was. Toen ik hem vroeg om dit even uit te leggen tekende hij zonder de foto te zien perfect de tekening bij een grote bonte specht op het bord. Iets wat menig ervaren vogelkijker met veel moeite en zonder zijn vogelgids niet altijd gaat lukken.

Ik denk dat ik toch wel een paar verse jonge birdwatchers de aanzet van de microbe heb aangereikt.

14642054_312410902462096_738692217016823392_n.jpg

Toekomstige birdwatchers in actie.

Missie 2 : de cursisten.

Zaterdagmorgen stond ik dan weer om 8u klaar om een aantal deelnemers aan de cursus "vogels kijken" te begeleiden. Het succes van deze cursus was zo groot dat men genoodzaakt was om de excursies op te splitsen. ik was dan ook met alle plezier depaneur van dienst.

Het werd een leuke ervaring. Onderweg probeerde ik hen wat tips te geven hoe ze hun nieuwe hobby best aanpakken. En ook de vogeltjes deden hun best om hen te overtuigen om dit vol te houden. Veldleeuwerik, graspieper en stevige groepen houtduiven op trek. Vinken, een roepende keep en een vlucht groenvinken op de wildakkers. Tikkende roodborstjes, roepende heggenmussen en alarmerende merels, zanglijsters en mezen waren ook van de partij. Aan hen zal het alvast niet liggen als de cursisten afhaken. Ik ben er trouwens vrij zeker van dat ze dit niet gaan doen.

groenling0001-4.jpg

Missie 3 : Polen veroveren.

Neen, ik heb geen invasie gepland. Integendeel. een aantal weken geleden maakte ik kennis met Karol Grabski. Een Pool die als seizoensarbeider werkzaam is een paar straten verder dan mijn huisje. Hij is een fervent vogelkijken en  - fotograaf. Dat laatste met veel kunde als ik zijn website even ga bekijken.

Ik had hem beloofd om samen eens ergens in de buurt vogels te gaan kijken. Na een paar uitgestelde afspraken was het deze zondag er dan toch eindelijk van gekomen. Doel van onze uitstap : De Wijers in Zonhoven. En dat bleek een goede zet. De eerste groepen overwinterende eenden, een stevige groep grote zilverreigers, een waterpieper en als hoofdact een pleisterende visarend stonden op ons lijstje. Dit leverde een brede glimlach op bij Karol en een uitnodiging om eens naar Polen af te reizen. En voor mij weer eens de superervaring om samen naar vogels te kijken. Dat doe ik echt veel te weinig.

visarend3.JPG

De vedette van het weekend.

Neem ook eens een kijkje op de website van Karol, echt de moeite. www.karolgrabski.pl

 

17-10-16

Torenvalken-tijd.

Omdat de resultaten op mijn ringplek redelijk gedaald zijn heb ik de muisjes geactiveerd. Dat wil dus zeggen dat we gestart zijn met het ringen van torenvalken. Tijdens het broedseizoen kregen heel wat pulli een ring rond de poot. En nu zijn de adulte of 1ste jaars vogels aan de beurt.

torenvalk jos0001-2.jpg

Zijn het geen beauty's ?

Fifty.

Ondertussen staat de teller al op 50 stuks voor dit jaar. In januari werden er 12 van een ring voorzien en 18 gecontroleerd. Dit najaar deed ik er daar nog eens 20 bij. Hiervan kregen er 13 een ring en werden er 7 gecontroleerd. 

En telkens vraag ik mij af waar die meer dan 500 pulli die we in onze regio geringd hebben allemaal naartoe zijn. Want als die gebleven waren zat er in elke straat of steeg wel een torenvalk te wachten op mij. Maar dat is zeker niet het geval. Uit de literatuur blijkt dat de meer zuidelijkere populaties in hun broedgebied blijven. De meer noordelijkere populaties zijn dan weer echte trekvogels. Jonge vogels moeten gedwongen door de adulte vogels, hetzij broedparen of vogels die komen overwinteren in onze regio, andere oorden opzoeken. Waar ze terecht komen wordt voor het grootste deel bepaald door de aanwezigheid van voedsel. Zo merk ik dat op goede plekjes elk jaar weer vogels opduiken. Maar er blijven heel veel vragen. 

Daarom heb ik dan ook een poging gedaan om een telling te organiseren. Bedoeling is om een vast traject elke maand te tellen op torenvalken (en omdat we toch bezig zijn pakken we alle andere roofvogels graag mee). Zo kunnen we zien of er meer of minder exemplaren aanwezig zijn elke maand. En als we dit lang genoeg volhouden dan krijgen we heel interessante gegevens over fluctuaties in aantallen.

Terug.

En wat ook heel leuk is zijn de terugmeldingen. Heel vaak vang ik geringde torenvalken. Daar kan je dan van te weten komen waar ze geringd werden. Heel boeiend. Zo ving ik vandaag 3 exemplaren met een ring rond hun poot. Eentje was niet van onze werkgroep, dus dat is nog even afwachten. Maar de andere twee waren allebei beesten die ik zelf als pulli had geringd. Beiden ving ik in Gingelom, eentje was in juni dit jaar door mij geringd in Vliermaal. De andere was 2 jaar oud en werd door mij geringd op 2 juni 2014 in Nieuwerkerken.

Een tijdje geleden kreeg ik alle terugmeldingen sinds 1990 van het KBIN. Samen met Jente die als (bijna) dokter in de biologie wel raad weet met die gegevens wil ik deze eens grondig bestuderen. En hopelijk krijg ik alles in een artikel gegoten. Want de komende jaren gaan torenvalkjes de soort zijn waar ik heel veel tijd en energie ga insteken. Gewoon omdat ze het verdienen.

torenvalk0001-3.jpg

Mijn nummer 1 voor de komende jaren.

06-10-16

Teletijdmachine.

Dankzij een boek dat mijn zoon mij cadeau deed na zijn bezoek aan een tweedehands boekenmarkt kon ik net als de teletijdmachine van professor Barabas een kijkje nemen in het verleden.

"De eieren en nesten van onze vogels" door Van Nes beschrijft namelijk bij heel wat soorten de toestand als broedvogel in die tijd. We flitsen ons terug naar 1953. Weliswaar in Nederland, maar ik denk dat de Belgische stand van zaken ongeveer gelijk was op enkele kustsoorten na.

ec77cdd0-d13d-11e2-9095-522bd22b74bd.jpg

Het bewuste boek, zijn 2€ zeker waard.

Panda-gewijs.

Een aantal soorten die als broedvogel beschreven staan zijn ondertussen jammer genoeg in onze contreien verdwenen. Ik denk dan aan ortolaan die in het boek volgende tekst meekreeg : "ontbreekt vrijwel volledig in West-Nederland. In de overige delen van het land komt hij plaatselijk vrij talrijk voor". Aantal broedparen in Benelux momenteel nada.

Kuifleeuwerik ? Dit jaar gaat Nederland uit zijn dak door één broedpaar. Toen vrij algemeen. Maar ook roodkopklauwier en griel bleken, weliswaar zeldzame, broedvogels. Het neefje van de roodkop, de grauwe klauwier was vrij algemeen. Maar werd toen al omschreven als afnemend. Nu kruipt deze soort bij ons stilaan uit een diep dal. Fluiter toen vrij algemeen, nu hier heel zeldzaam. Snor en grote karekiet idem. En ook nachtegaal kreeg de score vrij algemeen mee. Draaihals wordt vernoemd als broedvogel. Al spreken ze van invasiejaren. Roerdomp kwam toen nog algemeen voor.

Wielewaal was vrij algemeen en de auteur vermeld dat de soort ook in grote tuinen graag broedt. Europese kanarie was toen al zeldzaam en had zijn kerngebied in Zuid-Limburg. Nu echter zo goed als verdwenen als broedvogel.

grauwe klauwier3.jpg

Grauwe klauwier, ooit algemeen.

Onpopulair.

Dat er toen veel meer geschikte weides waren voor soorten als tureluur, grutto en andere weidevogels staat buiten kijf. Ze waren dan ook allemaal talrijke broedvogels. Kemphaan was heel algemeen en zelfs bonte strandloper wordt als broedvogel vermeld. Hetzelfde voor water- en houtsnip. En ook een soort die profiteert van de soortenrijke graslanden was kwartelkoning, algemeen. En dat er nog heide was zorgde dan weer voor de aanwezigheid van korhoen. Maar toen al genoteerd als zeldzaam.

Wel wordt in een hoofdstukje over de wetgeving en jacht vermeld dat al deze soorten op de lijst van het jachtwild staan. Maar ook aalscholver, havik en sperwer waren toen niet echt populair. Ze mochten afgeknald worden. Gelukkig is dat ondertussen veranderd.

Roofvogels bleken trouwens allemaal zeldzaam. Boomvalk, buizerd, havik en sperwer waren dun gezaaid. Enkel bruine kiekendief was vrij algemeen. Net zoals de torenvalk, maar die broedde enkel "als er bomen in de buurt waren" wist de auteur ons te vertellen. Kerkuil en bosuil kwamen ook weinig voor. Deze soorten doen het momenteel bij ons bijna allemaal een stuk beter. Dat is dan toch goed nieuws.

Grauw.

Enkele soorten genoten mijn bijzondere aandacht. Als bewoner van één van de laatste kerngebieden van grauwe gors bekeek ik dit stukje tekst toch iets langer. En wat zie ik. De soort was toen al plaatselijk actief, maar daar waren ze wel vrij algemeen. Nu dus nog iets plaatselijker, maar alles behalve algemeen. 

Zijn neefje, de geelgors, was wel een algemene broedvogel. Nu dus duidelijk niet meer. Een andere soort waar we elk jaar minder broedparen van zien is de zomertortel. Toen nog algemeen. En van de turkse tortel was toen nog geen sprake. 

 grauwe gors3.jpg

Grauwe gors, binnenkort op de lijst van vroegere broedvogels ?

Gezellig.

Bij enkele soorten liet de auteur zijn hart een beetje spreken en hield hij zich niet enkel aan de droge feiten. Zo noemt hij de kauw, trouwens toen al zeer algemeen, een gezellige vogel. Ze zijn dus altijd met veel geweest, niet enkel nu. Bij de roodstaarten spreekt hij over het grauwe roodstaartje en de zwarte roodstaart. Blijkbaar had hij iets meer sympathie voor de eerste soort. Zwarte was trouwens in die tijd zeldzaam.

En voor twee soorten gebruikt hij een andere naam dan nu. Zo bedoelt hij met de kleine bosduif onze huidige holenduif. En wordt de kleine mantelmeeuw beschreven als de kleine zeemeeuw. Wat ze ondertussen duidelijk niet meer is. Want we komen ze regelmatig op onze Limburgse akkers tegen.

_MG_8075.JPG

De kauw gezellig, klopt volledig.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende